08
ژانویه

انواع دسته‌بندی گریس ها

آنچه در گریس‌ها بر نوع کاربرد آنها تاثیر بسیار زیادی دارد ، پایه صابونی تشکیل دهنده گریس است .
گریس‌ها بر اساس پایه صابونی ( ماده قوام دهنده ) می‌توانند تنوع بسیار زیادی داشته باشند .

سه دسته اصلی و پر مصرف آنها شامل موارد زیر هستند :

۱-گریس‌های پایه لیتیم

۲-گریس‌های پایه کلسیم

۳-گریس‌های پایه سدیم

گریس‌ها در دو عامل با یکدیگر تفاوت دارند .

در گریس‌ها دو خاصیت پایداری حرارتی و پایداری در برابر آب از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند . در اصل نوع صابون پایه‌ای که در گریس استفاده می‌شود ، می‌تواند بر دو خاصیت بالا تاثیرگذار باشد . از این‌رو می‌توان این خواص را در گریس‌های مختلف به صورت زیر مقایسه کرد .

پایداری حرارتی :

گریس پایه لیتیم > گریس پایه سدیم > گریس پایه کلسیم

پایداری در برابر آب :

گریس پایه کلسیم> گریس پایه لیتیم > گریس پایه سدیم