08
ژانویه

انواع دسته‌بندی گریس ها

آنچه در گریس‌ها بر نوع کاربرد آنها تاثیر بسیار زیادی دارد ، پایه صابونی تشکیل دهنده گریس است . گریس‌ها بر اساس پایه صابونی ( ماده قوام دهنده )...

ادامه مطلب