08
ژانویه

روغن ترمز

در روغن ترمز دسته بندی DOT به این صورت است که از pe-dot شروع شده و با DOT 2 ادامه پیدا می‌کند و در نهایت به DOT 5.1  ختم می‌شود .DOT 3  و...

ادامه مطلب